Hopp til innholdet

Vanlige utfordringer

Her finner du vanlige utfordringer som kan oppstå i hverdagen med parkinsonpasienter. Med hver utfordring følger kartleggingsspørsmål og/eller tilnærminger for å løse den.

Kartleggingsspørsmål

 1. Har det vært endringer i medisinene eller medisintidspunkter?
 2. Er de rette medisinene gitt, for eksempel depot istedenfor normalpreparat?
 3. Kan det være forstoppelse eller treg mage som hindrer opptak?
 4. Har pasienten inntatt store, proteinholdige måltider?
 5. Har pasienten en urinveisinfeksjon eller annen sykdom som ikke har sammenheng med PS, men som reduserer almenntilstanden?
 6. Har pasienten begynt med medisiner som kan forverre parkinsonismen (Haldol®, Afipran®, enkelte antibiotika)?
 7. Har pasienten avansert behandling med STN? Batteriene kan ha gått tomme eller pacemakeren kan være slått av.
 8. Er det gjort endringer i en pumpebehandling?
 9. Har pasienten hatt emosjonelle belastninger

Tilnærming

Avhengig av pasientens tilstand og hvor lenge det er til neste inntak, kan den uteglemte dosen inntas med det samme, eller man kan fremskynde neste inntak med én–to timer.


Se også side: Administrering

Kartleggingsspørsmål

 • Har pasienten tatt dobbel dose medisiner?
 • Har pasienten utviklet en infeksjon eller hatt en annen sykdom?

Se også side: Hallusinasjoner

Tilnærming

 • Forsøk å redusere den dopaminerge behandlingen.
 • Om justering av medisinene ikke gir bedring, kan man forsøke med 25–50 mg Quetiapin®/Seroquel®. Antipsykotika som Quetiapin®/Seroquel® kan gi søvnighet som bivirkning. Om ikke bivirkningene avtar innen to uker, bør medisineringen revurderes.
 • Noen ganger kan mareritt og livaktige drømmer forveksles med hallusinasjoner. I slike tilfeller vil en lav dose benzodiazepin, Rivotril® (startdose 0.25 mg til natten) eller Melatonin 1–10 mg kunne lindre. Rivotril® kan gi søvnighet som bivirkning.

Se også side: Hallusinasjoner

Tilnærming

 • Forsøk å redusere den siste dosen før symptomene kommer, eller reduser dopaminagonisten pasienten bruker med noen få mg.
 • Hvis en reduksjon av dosen ikke har noen effekt på hallusinasjonene eller parkinsonismen forverrer seg betydelig, må det i noen tilfeller brukes atypisk antipsykotika, for eksempel Quetiapin®. Prøv med en forsiktig dosering på 25 mg som startdose. Alminnelige antipsykotika som Haldol®(haloperidol) skal ikke brukes av pasienter med PS.
 • Har pasienten samtidig en begynnende kognitiv svikt, kan demensmedisiner (acetylkolinesterasehemmere som for eksempel Exelon®(Rivastigmin)) minske hallusinasjonene.

Se også side: Hallusinasjoner

Tilnærming

 • Avhengig av når om morgenen problemene starter, kan den siste dosen før sengetid økes.
 • Pasienten kan starte med en Madopar solubile® løst i vann om morgenen. Stellet bør først begynne 30 minutter etter inntaket.
 • I noen tilfeller vil pasienten trenge et ekstra inntak av medisin om natten. Pasienten bør ikke vekkes for dette inntaket, den nattlige doseringen bør bare gis om han/hun våkner av seg selv.

Se også side: Smerter

Dette er ofte vanskelig å behandle.

Tilnærming

 • Det er viktig med tilstrekkelig væskeinntak tidlig.
 • Morgendoseringer kan eventuelt deles opp.
 • Det bør utredes om pasienten har symptomgivende hypotensjon eller ortostatisme om morgenen. I så fall kan støttestrømper og rikelig med drikke gi noe lindring.

Se også side: Administrering

Tilnærming

 • Kontroller om ortostatismen er mest uttalt en time etter medisininntak. Suppler i så fall med tilstrekkelig væske, og prøv om støttestrømper kan hjelpe.
 • I noen tilfeller må dessverre den dopaminerge behandlingen reduseres for å unngå hyppige besvimelser.
 • Legen vil i sjeldne tilfeller forsøke behandling med andre blodtrykkstabiliserende medisiner (kortikosteroider eller Glutron®).

Se også side: Fall

Tilnærming

 • Hvis det forekommer bare om morgenen: Er det mulig å øke den dopaminerge behandlingen?
 • Skylling med salvie kan minske spyttproduksjonen.
 • Enkelte tannkremer fremmer eller bremser spyttsekresjonen.
 • Noen pasienter vil kunne henvises til Botox-injeksjoner i spyttkjertelen.

Tilnærming

 • Det er viktig at pasienten får i seg tilstrekkelig med væske.
 • Det er viktig at pasienten får tilstrekkelig med aktivitet.
 • Ved behov for medikamentell støtte er daglig bruk av Movicol® førstevalget.

Tilnærming

Har pasienten vansker med å innta medisinene sine over lengre tid, anbefales det å legge ned en ernæringssonde. Madopar solubile® kan løses i vann og behandlingen gis via sonde. For omregning av dopaminerg dose til levodopa (Madopar solubile®), se omregningstabell til levodopa-ekvivalent dose .