Hopp til innholdet

Om nettkurset

Parkinsonmedisin er et åpent nettkurs om medisinering av Parkinson. Det er først og fremst rettet mot helsepersonell. Du kan ta kurset med eller uten kursbevis. Gå til kursbevis og tilhørende prøve.

Kurset er godkjent av Norsk sykepleierforbund (NSF) som meritterende med totalt 6 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordning for klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie. Kurset er også godkjent av Den norske legeforening med 4 timer for spesialisering i nevrologi og geriatri.

Du kan også bruke kursinnholdet som et oppslagsverk i din hverdag som helsefagarbeider. Kapittelet Hjelp til vanlige utfordringer gir deg veiledning i håndtering av hverdagslige utfordringer.

Ordliste

Her finner du ord og uttrykk som er typisk symptom-forklarende ord, eller en del av det typiske vokabularet for Parkinsons sykdom.

Kursansvarlig

Nettkurset Parkinsonmedisin er laget av Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser og Norges Parkinsonforbund.

Kontaktpersoner:

Takk for hjelp til utvikling fra Greverud sykehjem, Oppegård kommune.

Takk til beboere og ansatte på Sagenehjemmet i Oslo for at vi fikk ta bilder av dere. 

Takk for prosjekttilskudd fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering.

Vi håper at du opplever nettkurset som nyttig!