Hopp til innholdet

Kognitiv svikt

Risikoen for å utvikle demens er to til seks ganger høyere for pasienter med PS enn for friske personer, og utvikling av mild kognitiv svikt må regnes som en risikofaktor for videre utvikling til demens. Samtlige funksjoner kan være redusert, men den kognitive svikten ved PS går som regel mer ut over eksekutive funksjoner, det vil si evnen til å planlegge og gjennomføre handlinger, enn hukommelsen. Pasienten kan huske godt datoer og avtaler, men slite med å lese klokken, lære nye praktiske ferdigheter, huske hvordan fjernkontrollen til TV-en fungerer, og svinge mye i oppmerksomhet.

Medisinene legen kan forskrive er som regel de samme som for Alzheimers sykdom. Disse medikamentene kan i noen tilfeller ha som positiv bieffekt at de kan lindre hallusinasjoner og balansevansker.