Hopp til innholdet

Søvn

Søvnmønsteret forandrer seg med alderen. Det kan bli behov for en fast hvil på dagtid, og det er lettere både å duppe av på dagtid og å våkne om natten. Pasienter med PS er ofte plaget med søvnproblemer, og det er vist at søvnproblemene i stor grad reduserer livskvaliteten.

De mest plagsomme søvnproblemene for pasienter med PS er:

  1. Å ikke kunne sove (insomni).
  2. Økt søvnighet (mer søvn enn ønsket på dagtid).
  3. Utagering av drømmer, det vil si at man beveger seg og snakker mens man sover.


For riktig behandling er det alltid viktig å prøve å finne ut hva som utløste søvnproblemene. Samtlige parkinsonmedisiner kan utløse enten insomni eller søvnighet. Det må også undersøkes når problemene begynte.

Medisinering som er vanlig ved søvnproblemer:

  • – Tilpasning av den dopaminerge behandlingen.
  • – Melatonin (korttidsvirkende medikament for innsovning, langtidsvirkende for innsovning og gjennomsoving, mot utagering av drømmer).
  • – Zolpidem®, Stilnoct®, Zopiclone® for innsovning. Må ikke brukes fast.
  • – Remeron® eller Tolvon® (antidepressiva) for innsovning og konsolidering av søvn. OBS! Kan gi rastløshet!
  • – Quetiapin (nevroleptikum) kan gis ved mistanke om eller tendens til samtidige hallusinasjoner.
  • – Vallergan® brukes sjelden, effekten går tidlig ut, kan være nyttig ved samtidig angst.
  • – Rivotril® ved utagering av drømmer. Må brukes meget varsomt, da det er fare for betydelig etterslep.


For mer omfattende informasjon viser vi til brosjyren Søvn og Parkinsons sykdom.

Huskeregel

Når vi er opplagt på dagtid, har vi ingen søvnproblemer, uansett hvor mye eller lite søvn vi får.