Hopp til innholdet

Behandling av Parkinsons sykdom

Behandlingen er både medikamentell og ikke-medikamentell.

Ikke-medikamentell behandling

Mange trenger vesentlig mer tid til enkelte gjøremål, og funksjonsnivået kan svinge i løpet av dagen. Pasienten kan for eksempel være i stand til å hjelpe til med stellet om kvelden, men ikke om morgenen. For at pasienten skal være så selvstendig som mulig, bør dagene tilpasses det svingende funksjonsnivået. Kontakt ergoterapeut for hjelp. Å føre en bevegelsesprotokoll over noen dager kan være til hjelp når hverdagen skal planlegges.

Nesten like viktig som den medikamentelle behandlingen er regelmessig fysisk aktivitet for å opprettholde funksjonsnivået. Tidspunktene for aktivitet må tilpasses når pasienten er i on, og bør gjennomføres regelmessig, helst daglig, og med målrettet trening, for eksempel med øvelser gitt av fysioterapeut, tre ganger i uken hvis det er mulig.

Mange opplever redusert tale- og svelgfunksjon. Dette kan trenes opp. Ta kontakt med logoped.

Medikamentell behandling

I den medikamentelle behandlingen skiller vi mellom forskjellige medikamentgrupper og behandlingsmål. Bivirkningene er ofte like uansett hvilken medikamentgruppe pasienten bruker, og blir nevnt samlet. Spesielle og hyppige bivirkninger knyttet til enkelte medisiner blir nevnt i beskrivelsen av den enkelte medisinen.

Praktisk tilnærming til bivirkninger av parkinsonmedisiner

Alle problemstillinger må vurderes individuelt og behandlingen tilpasses den enkelte pasienten.

Administrering

Det er viktig at pasienter med PS får medisinen sin til rett tid. Jo mer fremskreden sykdommen er, desto mer avhengig er pasienten av å få medisinen nøyaktig til riktig tid. Så lite som 15 minutters forsinkelse kan føre til at alle parkinsonsymptomene kommer tilbake og formen er redusert hele dagen.

Selv om medisineringsregimet blir fulgt, kan den syke ha dårlige dager eller perioder. Dette er normalt. En plutselig og mer uttalt forverring kan blant annet skyldes påkjenninger eller infeksjoner. Hvis den reduserte formen vedvarer og bevegelsessymptomene blir mer fremtredende, bør det føres bevegelsesskjema i tre dager for å kartlegge når den medisinske behandlingen svikter.

Mange trenger litt mat når de skal svelge tablettene, mens andre opplever at de får bedre virkning av medisinene om de tar dem en halv time før måltidene. Det er viktig å minne pasientene om å drikke rikelig når de tar tablettene.