Hopp til innholdet

Hallusinasjoner

Det vanligste er visuelle hallusinasjoner:
Pasienten «ser» ting som ikke er der. Hallusinasjonene kan ha ulik alvorlighetsgrad. I den mildeste formen «ser» pasienten ufarlige ting som en liten katt eller en ball. Den syke er selv klar over at dette ikke er reelt, og klarer å beskrive det for andre. Alvorlige hallusinasjoner kan være skremmende. Pasienten kan for eksempel oppleve at rommet er fullt av fremmede personer som nekter å gå. Mens en ofte aksepterer presens- eller passage-fenomener, bør en vurdere tiltak ved hallusinasjoner med og uten innsikt. Helsepersonellet må være ekstra observante når det gjelder utviklingen. Ved alvorlig grad eller ved hallusinasjoner som oppstår plutselig, er det viktig å kartlegge årsaken. Akutt tilkomne hallusinasjoner kan være utløst av infeksjoner. Medikamentjusteringer, nye medikamenter og påkjenninger kan også utløse hallusinasjoner. Ved akutte eller alvorlige hallusinasjoner bør nevrologen kontaktes for utredning, medisinjustering og andre medisinske tiltak. Medikamenter som Haldol og Risperdal bør ikke brukes, da de forverrer de parkinsonistiske symptomene. Medikamenter som Seroquel brukes ofte i første rekke. Dersom dette ikke har effekt, brukes Leponex.