Hopp til innholdet

Depresjon

Mer enn en tredjedel av pasienten med PS vil kunne oppleve depresjon. Tilstanden blir dessverre ofte oversett, blant annet fordi noen av symptomene kan mistolkes som en del av det parkinsonistiske bildet eller som en kognitiv svikt. Typiske symptomer på depresjon ved PS er lavt stemningsleie og manglende interesse for aktiviteter som vanligvis gir pasienten glede. Angst vil oftere være koblet til den depressive tilstanden ved PS. Lav selvfølelse eller skyldfølelse er mindre utpreget hos PS-pasienter enn hos andre med depresjon.

Du kan laste ned eller bestille brosjyre om apati, depresjon og fatigue her.