Hopp til innholdet

Påkjenninger

Tung fysisk aktivitet eller emosjonelt stress kan virke negativt på pasientens funksjonsnivå, og parkinsonismen kan bli midlertidig forverret. Noen pasienter vil bli vesentlig stivere/mer parkinsonistiske, mens andre vil oppleve betydelig økte ufrivillige bevegelser/ dyskinesier.