Hopp til innholdet

Impulskontrollforstyrrelser

En mulig bivirkning av parkinsonmedisiner er impulskontrollforstyrrelser. Dette innebærer at en mister evnen til å styre sine impulser, noe som kan føre til ukontrollert shopping og pengespill, økt seksuell utfoldelse, uhemmet matinntak mv. Denne videoen forteller mer om dette, hvorfor det oppstår, og hvordan det kan arte seg.

Selv om det er vanligst å få impulskontrollforstyrrelser som bivirkninger av dopaminagonister, kan også høye doser levodopa utløse disse bivirkningene.

Ofte er de syke selv ikke klar over den endrede adferden. Behandlingen består ofte i å redusere eller endre medisineringen. Impulskontrollforstyrrelsen er et symptom og ikke en del av pasientens personlighet. De fleste pasienter er pinlig berørt over adferden sin når de får innsikt i situasjonen. I tillegg til forsøk med medikamentomlegging er det viktig at familien og personalet rundt pasienten har gode samtaler og blir enige om faste rutiner for å hjelpe pasienten med å sette grenser for adferden.

Her kan du lese mer og laste ned informasjonsmateriell om impulskontrollforstyrrelser