Nettkurset Parkinsonmedisin er en introduksjon til Parkinsons sykdom.
I kurset lærer du å vurdere vanlige symptomer og hvordan behandlingen virker.

 • Vanlige utfordringer

  Her kan du lese eksempler på vanlige utfordringer og hvordan man kan løse dem.

 • Ordliste

  Ordlisten inneholder vanlige symptom-forklarende ord og uttrykk, og ord som er en del av det typiske vokabularet for Parkinsons sykdom.

 • Kursbevis

  Hovedinnholdet på dette nettstedet er også innholdet for e-læringskurset Parkinsonmedisin. For å få kursbevis må du bestå den grunnleggende prøven som du kan ta her.

  Kurset er godkjent av Norsk sykepleierforbund (NSF) som meritterende med totalt 6 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordning for klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie. 

 • Kurset er også godkjent av Den norske legeforening med 4 timer for spesialisering i nevrologi og geriatri.

Søk

Søkeskjema

 • Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser (NKB)
 • Norges parkinsonforbund
 • Norges parkinsonforbund